preloader
 fi:me

fi:me

BẠN MUỐN TỰ TIN – TỎA SÁNG TRƯỚC CRUSH? Facebook campaign to building brand awareness and boost sales for fi :me. Vinstar set up user tracking and make analysis to categorize users, optimizing data for other marketing channels. Solutions for…

 A AN RICE

A AN RICE

A AN  Lành gạo – Ngon cơm Google AdWords campaign to building brand awareness and boost sales for A An Rice. Vinstar set up user tracking and make analysis to categorize users, optimizing data for other marketing channels. Solutions for…

KLOUND

Google AdWords, Facebook, and PR article campaign to building brand awareness and boost sales for Klound services co-office. Vinstar set up user tracking and make analysis to categorize users, optimizing data for other marketing channels. Solutions for this campaign: Facebook:…

 Bổ Sung Ion Điện Giải

Bổ Sung Ion Điện Giải

[lana_breadcrumb] Pocari       AWARENESS Đây là dự án mang lại tiếng vang lớn cho Traveloka tại thị trường Việt Nam. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp dự án đã tăng 24 + triệu…

 Giọt Dầu Vàng Khơi Ngàn Tài Lộc

Giọt Dầu Vàng Khơi Ngàn Tài Lộc

[lana_breadcrumb] Trevaloka ĐẶT VÉ SIÊU TỐC, HÈ CỰC BỐC       AWARENESS Đây là dự án mang lại tiếng vang lớn cho Traveloka tại thị trường Việt Nam. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp…