preloader
  1. Home
  2. /
  3. Advertising
  4. /
  5. Biti’s Hunter

Trevaloka ĐẶT VÉ SIÊU TỐC, HÈ CỰC BỐC

AWARENESS

Đây là dự án mang lại tiếng vang lớn cho Traveloka tại thị trường Việt Nam. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp dự án đã tăng 24 + triệu lượt download tại Viet Nam sau 3 tháng.

PHƯƠNG THỨC

Đây là dự án mang lại tiếng vang lớn cho Traveloka tại thị trường việt nam. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp với, dự án đã tăng 24 + triệu lượt download tại Viet Nam sao 3 tháng.

PHƯƠNG TIỆN

Đây là dự án mang lại tiếng vang lớn cho Traveloka tại thị trường việt nam. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp với, dự án đã tăng 24 + triệu lượt download tại Viet Nam sao 3 tháng.

KẾT QUẢ

Đây là dự án mang lại tiếng vang lớn cho Traveloka tại thị trường việt nam. Thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp với, dự án đã tăng 24 + triệu lượt download tại Viet Nam sao 3 tháng.

Cresta Social Messenger