preloader

“NƯỚC TĂNG LỰC VỊ XÁ XỊ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM” – Sự kết hợp siêu độc đáo giữa nước tăng lực và vị xá xị của URC.

Tập trung vào phân khúc khách hàng ở miền Tây, miền Đông và phía Nam, URC đã chọn phương xe bus là phương tiện truyền thông chủ yếu để tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu.

 

Vinstar Media hân hạnh cùng URC đồng hành trong chiến dịch truyền thông “NƯỚC TĂNG LỰC VỊ XÁ XỊ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM”.

Mục tiêu tiếp cận và gây chú ý cho người tham gia giao thông, người tại các tuyến đường nên Vinstar Media đã cố vấn để URC lựa chọn trên 10 tuyến xe bus chính.

Quảng cáo xe bus tuyến đường Bình Dương – Bình Phước

 

Quảng cáo xe bus tuyến đường An Hòa – Phú Hòa – Vọng Thê

 

Quảng cáo xe bus tuyến đường Bình Dương – Bình Phước

Campaign December 2018 to June 2019.

Cresta Social Messenger